‘กรุงไทย’ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ‘Krungthai Fixed Range Inverse Floater’

 ‘กรุงไทย’ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ‘Krungthai Fixed Range Inverse Floater’

‘กรุงไทย’ เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง ‘Krungthai Fixed Range Inverse Floater’

“ธนาคารกรุงไทย” เดินหน้าตอบโจทย์ผู้ลงทุน ด้วยหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงชุดใหม่ “Krungthai Fixed Range Inverse Floater” ชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% สร้างผลตอบแทนยั่งยืน รองรับช่วงภาวะตลาดผันผวน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท เปิดจอง 12-14 ก.ย. 2565

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ  ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินและนวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ท่ามกลางภาวะตลาดโลกที่มีความผันผวนสูง โดยธนาคารเป็นผู้นำในการออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงปัจจัยตลาดต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้ลูกค้า แต่คงจุดเด่นในการคุ้มครองเงินต้น 100%  ซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “Krungthai Inverse Floater” และ Krungthai Fixed Range Inverse Floater ตั้งแต่เดือนมิ.ย. -ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  มียอดการลงทุนรวมกว่า  7,700 ล้านบาท  ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในทุกมิติ  ด้วยจุดเด่นคุ้มครองเงินต้นโดยธนาคารกรุงไทยที่มีอันดับเครดิตระดับ AAA ตลอดระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 1.5–3 ปี รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีผลตอบแทนขั้นต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากดอกเบี้ยตลาดที่อ้างอิง

จากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดี ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นล่าสุด  Krungthai Fixed Range Inverse Floater  ยังคงชูจุดแข็งการคุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคารกรุงไทย ที่มีอันดับเครดิตระดับ AAA  อายุ 27 เดือน จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุการถือครองทุก 3 เดือน เริ่มต้น 2.50% ต่อปี หลังจากนั้นเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รับประกันดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.50% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจาก “Krungthai Fixed Range Inverse Floater” มีโอกาสสูงกว่าทางเลือกการลงทุนอื่นที่มีอันดับเครดิตใกล้เคียงกัน  โดยธนาคารเตรียมเสนอขาย “Krungthai Fixed Range Inverse Floater” แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน วงเงินลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2565 สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร. 02 -208 4817, 02-208-4673 , 02-208 4691

Share