บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ

 บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ

บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ

บลจ.ลีฟแคปปิตอล คว้าเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม AI Machine Learning เพื่อการลงทุนสำหรับการเกษียณ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 โครงการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S3) ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 4 ล้านบาท

“ทุกคนรู้ว่า การเตรียมตัว เตรียมเงินสำหรับวัยเกษียณมีความจำเป็นมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ด้วยเงินเฟ้อที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกปี และข่าวร้ายในข่าวดีที่อายุขัยของมนุษย์มีโอกาสยืนยาวมากขึ้นด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ แต่ทำไมงานวิจัยถึงยังส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องว่า คนไทยเตรียมตัวไม่พอ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตอันตราย” คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA CEO และ Founder ของบลจ.ลีฟแคปปิตอล เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหา

โดยคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้เริ่มบริหารเงิน ไม่ได้ลงทุน มาจากแรงเสียดทาน อุปสรรค คือ

 • ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่มีความรู้ ไม่มีเวลา
 • ไม่มีเงินก้อน เงินน้อย จนไม่เห็นว่าสำคัญ
 • เข้าไม่ถึงบริการ คำแนะนำที่เหมาะสม หลงทาง

ด้วยเหตุนี้ทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล ที่เป้าหมายของเราคือการลงทุนที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต (At Lief, We talk about life) ด้วยบริการกองทุนส่วนบุคคลแบบ One stop service เพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น การเกษียณ จึงได้เริ่มพัฒนา “เนิ่น ๆ” (Nern Nern Application) ที่ออกมาแก้ปัญหา แรงเสียดทานข้างต้น เน้นการบริหารเงินเพื่อความมั่นคงด้านการเงินส่วนบุคคล (Financial safety net) ด้วยคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 • เริ่มต้นได้ง่าย ไม่มีขั้นต่ำ
 • ทยอยลงทุนด้วยระบบ DCA ยิ่งมีวินัย ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • แบ่งสัดส่วนเงินลงทุนตามความเสี่ยงและเป้าหมาย โดยอัตโนมัติ
 • คัดเลือก ลงทุน ปรับพอร์ตตามสภาวะ โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
 • เข้าใจง่าย โปร่งใส ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน การลงทุนยิ่งเริ่มเร็ว โอกาสสำเร็จยิ่งสูงขึ้น เราจึงพยายามทลายกำแพง ข้ออ้างทั้งหมด เพื่อให้ทุกคน สามารถเริ่มลงทุนได้เร็วที่สุด ขอเพียงแค่ตั้งเป้าหมายและทยอยลงทุนอย่างมีวินัย ภารกิจที่ดูยิ่งใหญ่ก็จะง่ายลงทันที

มาถึงจุดนี้ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจ สามารถเข้าจองสิทธิ์ใช้งาน พร้อมรับสิทธิพิเศษ 100 ท่านแรกได้ที่ : www.nernnern-invest.com โดยเราเริ่มให้บริการในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2566 นี้

เนิ่น ๆ ตอบโจทย์การใช้งาน แต่ในด้านการลงทุน บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก็พัฒนาต่อเนื่องไม่แพ้กัน เราเชื่อว่า ปัจจุบันรวมถึงในอนาคต นวัตกรรม AI จะมีบทบาทที่สำคัญในทุก ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเงินการลงทุน ที่มีข้อมูลให้วิเคราะห์ ประมวลผลจำนวนมาก เราจึงจัดตั้งฝ่ายวิจัยการลงทุนด้วยบุคลากรมากความสามารถที่ได้เข้าพัฒนาศักยภาพในการลงทุน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการลงทุนให้ลูกค้าได้ประโยชน์ในระยะยาว

โดย ดร.ชาติชาย มีสุขโข ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายวิจัย กล่าวว่า “คุณประโยชน์ของ AI จะปรากฏชัดเจนมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง หากมีการประยุกต์ใช้กับสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคน เช่น การเงิน และการลงทุน ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นการออกแบบพอร์ตลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ผนวกกับความสามารถของการเรียนรู้ และการคาดการณ์ผลการลงทุนของ AI ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น การที่โครงการ และบุคลากรได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่ทุ่มเทสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม ย่อมเป็นการยืนยันคุณภาพของงานวิจัยที่เราตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

จึงเป็นเหตุให้เราเริ่มใช้ AI มาช่วยการทำงานของทีมจัดการลงทุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกหลักทรัพย์ ไปจนถึงการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน โดยเราได้วางโครงสร้างการประยุกต์ใช้ AI เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

 1. Discriminative AI (การใช้ AI ช่วยตัดสินใจ) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนย่อย ได้แก่
  • Expert System ซึ่งเป็นการออกแบบ model ให้สามารถทำงานเลียนแบบมนุษย์ได้อย่างมีระบบ ซึ่งจะแก้ข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เช่น สามารถพิจารณาหลักทรัพย์ได้จำนวนมากขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้องมากยิ่งขึ้น
  • Machine Learning คือการออกแบบ model ที่เราสามารถเข้าใจโครงสร้างการตัดสินใจ ให้เรียนรู้จากข้อมูล ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างไปจาก model ที่ออกแบบโดยมนุษย์ (Expert System) เนื่องด้วย Machine Learning model มีลักษณะอธิบายการทำงานได้ เราจึงสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และนำกลับไปพัฒนาปรับปรุง model ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก
  • Deep Learning คือการสร้าง model ที่เน้นการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบแนวทางการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง แต่มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์จาก model มีความเที่ยงตรงมากที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งมักจะต้องออกแบบ model ที่มีความซับซ้อนและมีโอกาสจะพัฒนาไปได้อีกมากในอนาคต
 1. Generative AI (การใช้ AI ช่วยสร้างข้อมูล)

ถือว่าเป็นการใช้ความก้าวหน้าของ AI ที่สามารถช่วยสร้าง content ขึ้นมาใหม่ได้ ด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลเดิม ตัวอย่างที่หลายคนรู้จักคือ ChatGPT (Chat Generative Pretrained Transformer) โดยเราพัฒนา Chatbot ที่สามารถสรุปและจัดโครงสร้างข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากแต่มีข้อจำกัดในการนำมาใช้ประโยชน์

ระบบการเรียนรู้ด้านภาษาและความสามารถในการสร้าง content ที่ยังคงสอดคล้องกับข้อมูลเดิมด้วยรูปแบบที่นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น ของ Generative AI ช่วยให้ทีมจัดการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ครอบคลุมมากขึ้นและเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่มีอยู่แล้ว ย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

 

โดยหนึ่งในบุคลากรฝ่ายวิจัยการลงทุน นายศุภกร ดำนิล ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 ซึ่งได้รับเหรียญทองแดง โดยได้มีส่วนร่วมทำงานวิจัยกับทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล ในหัวข้อ “Dynamic Asset Allocation Using Deep Learning” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นโครงการภายใต้โครงการปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน Artificial Intelligence & Robotics for All มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะมาเป็น นวัตกร, วิศวกร, นักวิจัย, และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูง

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจลูกค้า เแผนเกษียณ การบริหารความเสี่ยง และผลตอบแทนที่จะพานักลงทุนเข้าสู่เป้าหมายแล้ว การประยุกต์นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เงินลงทุนของลูกค้ามีโอกาสเติบโต สอดคล้องไปกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ทาง บลจ.ลีฟแคปปิตอล จึงขอขอบคุณทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มอบโอกาสและเงินทุนในการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเครื่องมือการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

บริการลงทุนสำหรับเป้าหมายเกษียณ : https://liefcapital.com/kasian-system/ 

Line Official : @Liefcapital หรือ https://lin.ee/5d3DQ6y

 

สนใจการลงทุนกับแอปพลิเคชัน Nern Nern สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : www.nernnern-invest.com

Line Official : @nern-nern หรือ https://lin.ee/A5qYhd6

Share