มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดร้านค้ำคูณ ช่วยผู้ประกอบการ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดร้านค้ำคูณ ช่วยผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดร้านค้ำคูณ ช่วยผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดกิจกรรมทดสอบตลาด ค้ำคูณ Marketplace เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทดสอบ จำหน่าย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ ร้านค้ำคูณ Marketplace บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาอู้ฟู่ ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดงานเปิดตัวกิจกรรมทดสอบตลาด “ค้ำคูณ Marketplace” อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage: All Stars) ปีงบประมาณ 2564  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันนี้

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย กล่าวว่าจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การค้า และบริการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดหลายด้าน ซึ่งทาง สสว.  ได้เล็งเห็นถึงปัญหามาโดยตลอดและมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือ SME อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ให้รอดพ้นวิกฤต ด้วยการยกระดับความรู้ ความสามารถ และการเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ว่างงาน ในโครงการนี้มีธุรกิจ SME ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นเข้าโครงการรวมมากกว่า 2,800 ธุรกิจทั่วประเทศ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 6 พื้นที่ ซึ่งเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสามารถยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่อีสานได้มากถึง 500 กิจการ และมี 100 กิจการที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 100 กิจการ และมีสินค้าเข้าร่วมมากกว่า 200 รายการให้ได้เลือกซื้อกันด้วย

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน และมาตรการเพื่อลดผู้ติดเชื้อ ทำให้มีการปรับแผนของกิจกรรมโครงการให้มีความเหมาะสม ดังนั้นการทดสอบตลาด “ค้ำคูณ Market place” จึงอยู่ในรูปแบบร้านค้าที่มีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อาทิ สถานที่ตั้งร้านอยู่นอกพื้นที่ที่มีความแออัด มีการประยุกต์ใช้ Live streaming เพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย รวมไปถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการควบคุมโรคของพื้นที่ หากท่านสนใจสามารถแวะไปซื้อ ไปชม และอุดหนุนสินค้า SME ภาคอีสานกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี 2564

สอบถามรายละเอียดและติดตามเพจ ค้ำคูณ Marketplace เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร หมายเลขโทรศัพท์ 082 – 585-1854  หรือ    Line : @kumkoonmarketplace , Facebook Page : ค้ำคูณ Marketplace

Share