บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤต COVID-19

 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤต COVID-19

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤต COVID-19

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมจัดเต็มส่งทีมที่ปรึกษาจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs  (บสย.F.A. Center) และ สำนักงานเขตนครหลวง ให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ แนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ของ บสย. แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมกับบูธจาก ธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน  ระหว่าง วันที่ 7-20 มิถุนายน 2564

Share