“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เปิดตัวโครงการ “Kerry Grow Green” ทดลอง นำร่องรับ-ส่งพัสดุ ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” เปิดตัวโครงการ “Kerry Grow Green” ทดลอง นำร่องรับ-ส่งพัสดุ ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เปิดตัวโครงการ Kerry Grow Green ทดลอง นำร่องรับ-ส่งพัสดุ ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เปิดตัวโครงการ Kerry Grow Green ทดลอง นำร่องรับ-ส่งพัสดุ ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เคอรี่เอ็กซ์เพรส เปิดตัวโครงการ “Kerry Express Grow Green” นำร่องทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ โดยในเฟสแรกจะเริ่มต้นใช้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมเป็นแบบอย่างให้กับภาคอุตสาหกรรม

นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายอเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย กล่าวว่า “ในเฟสแรกของโครงการเราวางแผนที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้ในศูนย์กระจายสินค้าของเคอรี่ในเขตกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่อระยะทางในการขับขี่ ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยจะนำมาคำนวณจากรถจักรยานยนต์กว่าพันคันของเคอรี่ที่ใช้ในการให้บริการอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจและนำไปสู่การนำมาใช้งานจริงในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยเป็นที่ตั้ง ที่ผ่านมา รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางในการขับขี่ การชาร์จแบตเตอรี่ และค่าใช้จ่ายในการครอบครอง ทำให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถทำลายข้อจำกัดต่าง ๆ ออกไป ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน”

“ในปัจจุบันเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศไทยโดยมีจำนวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งอยู่กว่า 20,000 คัน โครงการ Kerry Express Grow Green เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรา ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด เรายังคงมุ่งมั่นในการทำงานโดยคำนึงถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่ไม่เคยหยุดที่จะทดลองและนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยทั้งยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกหลานของพนักงานของเราและประชาชนชาวไทยได้มีอากาศบริสุทธิ์เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน” นายอเล็กซ์ กล่าวเสริม

Share