ที่สุดของโคมไฟถนน LED! นวัตกรรมไทยของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือและสว่างทนคุ้มค่าตอบโจทย์ของถนนทุกท้องที่ทั่วไทย

 ที่สุดของโคมไฟถนน LED! นวัตกรรมไทยของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือและสว่างทนคุ้มค่าตอบโจทย์ของถนนทุกท้องที่ทั่วไทย

ที่สุดของโคมไฟถนน LED! นวัตกรรมไทยของคนไทย หนึ่งเดียวที่ทนทานต่อกรดเกลือและสว่างทนคุ้มค่าตอบโจทย์ของถนนทุกท้องที่ทั่วไทย

ประเทศไทยถนนถือได้ว่ามีความสำคัญมากทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  จากการสำรวจประเทศไทยมีความยาวถนนโดยรวม อยู่ที่  702,989.18 กิโลเมตร (ปี พ.ศ. 2564) ซึ่งหากว่าทุก ๆ 30 เมตร ควรมีโคมไฟถนน (Streetlight lamp) เพื่อการสัญจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน ดังนั้น โคมไฟถนนในประเทศไทยจึงประมาณการได้ว่ามีจำนวน 23 ล้านโคมทั่วประเทศ แต่โคมไฟถนนโดยทั่วไปมีความเสี่ยงในการชำรุดเสียหาย เนื่องจากโคมไฟถนนจะถูกติดตั้งกลางแจ้ง โดนแดด ลม และฝน เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ใกล้ทะเล ซึ่งจะมีกรดเกลือ (hydrochloric acid) ในอากาศที่ทำให้เกิดสนิมเกลือซึ่งกัดกร่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงโคมไฟถนนเป็นประจำ ทำให้โคมไฟถนนในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเสียหายและชำรุดได้เร็วกว่าปกติ

นายคมชัย กวินอัครฐิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คมม์พัชร จำกัด

เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว นายคมชัย กวินอัครฐิติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คมม์พัชร จำกัด จึงได้ร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนา “โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT (ULTRABRIGHT: LED Street Light)” เป็นโคมไฟบัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส 07010035) ที่ถูกวิจัยพัฒนาและออกแบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพที่สูง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์คุณสมบัติที่ไม่เคยมีมาก่อน ในโคมไฟถนนแบบเก่า โดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมีการกำหนดราคากลางจากสำนักงบประมาณเพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยอีกด้วย

โดยจุดเด่นหลักของตัวโคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT คือ ตัวโคมไฟถนนแอลอีดี ได้ผ่านการทดสอบถึงประสิทธิภาพของการประหยัดไฟ โดยผ่านมาตรฐานและได้รับเอกสารรับรองจากห้องทดสอบมาตรฐานระดับสากล โดยสามารถให้ประสิทธิภาพความสว่าง (Efficiency) ที่สูงสุดถึง 185lm/w (ลูเมน/วัตต์) (โคมไฟทั่วไปประสิทธิภาพความสว่าง 80-100lm/w) ตัวโคมไฟได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ถึงระดับ IK10 มีการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP66 ทั้งยังมีระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) สูงถึง 10,000V เพื่อป้องกันโคมไฟเสียหายจากไฟกระชากและกระแสไฟสูงที่เกิดจากฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นบ่อย และจุดเด่นนวัตกรรมสำคัญที่แตกต่างกว่าโคมไฟถนนทั่วไป คือมีคุณสมบัติความคงทนต่อกรดเกลือในอากาศ ปกป้องโคมไฟ ระบบไฟฟ้าและแผงวงจรจากสนิมเกลือ โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test (การกัดกร่อนไอเกลือ) จากห้อง lab มาตรฐานสากล IEC17025 เพื่อทำให้โคมไฟนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งเหมาะสมสำหรับภูมิประเทศของไทยที่แวดล้อมด้วยทะเล

หากให้กล่าวถึงคุณสมบัติของ โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT นั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในภูมิอากาศของไทยนั้นร้อนชื้นและโอบล้อมด้วยทะเล โดยสิ่งที่ต้องพบเจอในทุก ๆ วันก็คือลมทะเลซึ่งประกอบด้วยกรดเกลือ (hydrochloric acid) ที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลลอยทั่วไปในอากาศ ทำให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีกับโคมไฟตามท้องถนนที่ติดตั้งในพื้นที่โล่งแจ้ง และยังยากต่อการทำความสะอาด ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการดูแลรักษาซ่อมบำรุงสามารถทำได้ยาก และการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้งก็ต้องใช้งบประมาณสูงอาจซ่อมแซมได้ไม่ทันต่อความต้องการใช้ถนนของประชาชนในทุกวัน ทั้งนี้ ปัญหาที่พบส่วนมากคือ มีการกัดกร่อนของกรดเกลือทำให้เกิดสนิมเกลือง่ายและทำให้โคมไฟเสียหายไม่สามารถซ่อมบำรุงรักษาได้

ภาพ: ภูมิประเทศและโอกาสการเกิดสนิมเกลือในพื้นที่ใกล้ทะเล

ปัญหาในการต้องซ่อมบำรุงโคมไฟถนนบ่อยอันเนื่องมาจากจำนวนโคมไฟถนนในพื้นที่ในการดูแลมีมากและมีการเสียหายอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้หน่วยงานเองอาจมีข้อจำกัดเรื่องทีมงานนั้นที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ทันต่อความต้องการแสงสว่างบนถนนของประชาชนนั้น แน่นอนว่าส่งผลให้ความสว่างและความปลอดภัยของถนนโดยรวมในพื้นที่ต่าง ๆ และกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งทำให้ความสว่างไม่เพียงพอและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ การใช้โคมไฟถนนที่ตอบโจทย์ความสว่างที่สูงและความทนทานจึงเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมโคมไฟถนนแอลอีดี ULTRABRIGHT ซึ่งได้วิจัยและพัฒนาภายใต้ concept ในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของพื้นที่ในไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาคส่วนในผลิตภัณฑ์โคมไฟบัญชีนวัตกรรม ULTRABRIGHT อาทิ หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

โคมไฟถนนแอลอีดี รุ่น ULTRABRIGHT นอกเหนือจากจะมีคุณสมบัติระดับสูงหลายด้านตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีตัวโคมยังได้รับการออกแบบที่ทันสมัย ติดตั้งง่าย และซ่อมบำรุงได้เลยที่หน้างาน ด้วยไขควงเพียงตัวเดียว

ปัจจุบันโคมไฟถนน LED นวัตกรรมไทย รุ่น ULTRABRIGHT มีทั้งหมด 7 รุ่น ได้แก่ 60W, 90W, 120W, 150W(3 Module), 150W(4 Module), 180W, และ 200W ครอบคลุมทุกการใช้งานในทุกระดับความสูง รวมทั้งถนนในพื้นที่ เพียง 2 เลน ไปจนถึง ถนนใหญ่หลายเลน และสามารถติดตั้งได้หลากหลายตามความสูงของเสาไฟถนนในแต่ละพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม 062-4455-195, www.ledinfinite.com  หรือ line id: @ledinfinite

 

Share